Visualbook

Visualbook

Barvy značky

 colors

Hlavní barvy

Main colors

Tyto hlavní barvy vytvářejí základní vizuální charakter značky.

These main colors create the basic visual character of the brand.

Rich Blue (70)
HEX
#4E4799
RGB rgb(78,71,153)
CMYK 83-85-2-0
Pantone C 7669  C
Pantone U 2367 U
NCS S 3050-R70B
Yellow
HEX
#FFC600
RGB rgb(255,198,0)
CMYK 0-24-93-0
Pantone C 7548 C
Pantone U 109 U
NCS N/A
Pink
HEX
#FB637E
RGB rgb(251,99,126)
CMYK 0-77-32-0
Pantone C 1777 C
Pantone U 205 U
NCS N/A

Poměr barev

Color ratio

Orientační proporční používání barev v rámci vizuálního stylu.

Proportional use of colors within the visual style.

Interakční barvy

Interactive colors

Barvy používané v aplikačním prostředí (UI – User Interface) a na webu.

Colors used in the application environment (UI - User Interface) and on the web.

Button / CTA

#2E8AFE

Error

#EA0029

Success

#00A537

Warning

#FFC600

Barevné palety

Color palette

Barevné palety nám umožňují stavět digitální prostředí (aplikace, web) s ohledem na dostatečný kontrast a přístupnost všech prvků.

Color palettes allow us to build a digital environment (applications, web) with regard to sufficient contrast and accessibility of all elements.

Gray 100

#121523

Gray 90

#1E253C

Gray 80

#2F3857

Gray 70

#465178

Gray 60

#616E9D

Gray 50

#7F8CC0

Gray 40

#9BA7D8

Gray 30

#BBC5EE

Gray 20

#DADFFB

Gray 10

#F1F3FD

Info 100

#141132

Info 90

#24204C

Info 80

#36316E

Info 70

#4E4799

Info 60

#6B60D0

Info 50

#8A80EF

Info 40

#A59DFF

Info 30

#C4C0FF

Info 20

#DEDCFF

Info 10

#F3F2FF

Barevné režimy

Color modes

Barevné režimy definují, jakou barevnost vybíráme pro logo, abychom docílili správného zobrazení jak na obrazovkách, tak v tisku.

Color modes define the color scheme we choose for the logo to achieve the correct display on both screens and in print.

Barevný režim
Co je to?
Příklad zápisu
Použití
HEX Ekvivalent RGB (hexadecimální) #000000
WEBHTMLCSS
RGB Barevný prostor obrazovek rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Barevný prostor pro tiskárny
10-10-10-10
TISK
Pantone
Přímé namíchané barvy pro tisk
1100 C
TISK
Color mode
What is it?
Example
Usage
HEX RGB equivalent (hexadecimal)
#000000
WEBHTMLCSS
RGB Color space for screens
rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Color space for print
10-10-10-10
PRINT
Pantone
Direct colors for printing
1100 C
PRINT

Volba barevného režimu pro jakékoliv logo

Color mode for any logo

Vhodný barevný režim loga:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
Logo bude na obrazovce (web, mobil, prezentace…)


Logo bude v tisku (vizitka, leták…)


Suitable logo color mode:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
The logo will be on the screen (web, mobile, presentation…)


The logo will be printed (business card, leaflet…)