Visualbook

Visualbook

Názvy značky

Naming

Společnost

Company

Název firmy včetně právní formy uvádíme na oficiálních dokumentech. Používáme jej také v případech, kdy posíláme oficiální adresu společnosti. Všude jinde používáme zjednodušený marketingový zápis.

The name of the company, including the legal form, is stated on official documents. We also use it in cases where we send the official address of the company. Elsewhere, we use simplified marketing notation.

Právní název Marketingový zápis Vyslovujeme
MyMight s.r.o. MyMight maj majt
Legal name Promotion name
MyMight s.r.o. MyMight

MyMight

Mymight
MYmight
MYMIGHT
mymight

Webová adresa

Web

V běžné textové komunikaci není potřeba www adresu posílat ve tvaru https://www.mymight.com, protože naše stránka v případě zápisu www.mymight.com zobrazí stránku automaticky včetně zabezpečeného https protokolu.

In normal text communication, it is not necessary to send the www address in the form of https://www.mymight.com, because in the case of writing www.mymight.com, our website will display the website automatically, including the secure https protocol.

www.visualbook.pro

MyMight.com
MyMight.cz
mymight.cz

Název schránky e-mailu

The name of the e-mail box

Jméno Příjmení - MyMight

Name Surname - MyMight

Jméno Příjmení (MyMight)
Jméno Příjmení
(MyMight) Jméno Příjmení

Name Surname (MyMight)
Name Surname
(MyMight) Jméno Příjmení

Název e-mailu

E-mail name

jmeno.prijmeni@mymight.com

name.surname@mymight.com

prijmeni@mymight.com
jmeno@mymight.com
prijmeni.jmeno@mymight.com

surname@mymight.com
name@mymight.com
surname.name@mymight.com